Involvering
Home 
Indland 
Udland 

 

IndmeldelseInvolveringHoldningerSponsorer

 

"Halvdelen af supporterne I Næstved"

"Når du melder dit barn ind i HVB - melder du også dig selv ind som forælder"

Forældreinvolvering er uundværlig i årgang 92, hvor forældrene hjælper med som trænere, ledere og sponsorer.

Der holdes hver halvsæson forældremøder, hvor det sidste halve år evalueres og det næste præsenteres.

Alle kan være ed uanset fodbold kunnen, da der er en opgave til alle ! Husk at de øvrige forældre holdledere og trænere, så kan koncentrere sig mere om din søn/dine sønner.

I 2004 skulle vi gerne have lavet forskellige udvalg så alle hjælper til, da holdenes udvikling gør at vi som forældre også skal videreudvikle os som fodbold forældre !!!! Dette tages med på forældre møde d. 9/3 2004 kl. 19.15

 Endvidere er det forældre som arrangerer udlandsturen i 2004, som går til Holland.

 

Der arrangeres også hvert år en forældrefest, som I 2004 bliver I Marts, så kryds Lørdag den. 20. marts af allerede nu !!

 

 

 

 

 

 

 


Copyright(c) 2004 HVB 92. All rights reserved.